Skip to content

Ynglŷn â Cardiau Post o’r Dyfodol

Ynglŷn â Cardiau Post o’r Dyfodol

Eleni, rydyn ni’n dathlu ein hanner can mlwyddiant, ac i nodi’r achlysur arbennig yma rydyn ni’n arddangos gwaith artistiaid ifanc lleol! Gwahoddon ni holl blant a phobl ifanc Caerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i anfon cerdyn post o ddyfodol dychmygol atyn nhw’u hunain, hanner canrif o nawr. Gofynnon ni iddyn nhw adael eu dychymyg yn rhydd: Sut byddwn ni’n teithio? Sut beth fydd yr ysgol? Ble fyddwn ni’n byw? Beth fyddwn ni’n ei fwyta? 

Cawson ni nifer anhygoel o geisiadau, 1200 gan 17 o wahanol ysgolion, ac rydyn ni wedi’n cyffroi o weld cymaint o ddoniau anhygoel.  

Diolch i’r holl ysgolion, y plant a’r bobl ifanc anhygoel a anfonodd eu cynigion aton ni. 

Cefnogir y prosiect yma gan:  
James Graham Owen, Sefydliad Moondance a Morgans Consult

 

Ynglŷn â Chapter

Canolfan ryngwladol ar gyfer diwylliant a’r celfyddydau cyfoes yw Chapter, ac mae’n hwb cymunedol pwysig sy’n croesawu bron i 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Ers hanner canrif, rydyn ni wedi cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd i ffynnu ac i gymryd risgiau.

Rydyn ni’n ganolfan ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno gwaith arloesol, difyr, o safon fyd-eang ac sy’n agored ac yn hygyrch i bawb. Mae ein horiel yn comisiynu ac yn cynhyrchu arddangosfeydd o’r gwaith gorau ym maes celf genedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gofodau theatr yn llwyfan ar gyfer gwaith arbrofol sy’n ysgogi’r meddwl. Mae ein sinemâu yn cynnig ffilmiau annibynnol a heriol, ochr yn ochr ag ystod o wyliau a digwyddiadau unigryw, ac rydyn ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd, drwy Ganolfan Ffilm Cymru. Cefnogir hyn oll gyda rhaglen arloesol a chynhwysol o ddigwyddiadau ymgysylltu a dysgu, a chaffi bar mawr lle gall y gymuned leol gwrdd, bwyta, a mwynhau’r awyrgylch gyda phaned dda!

Mae ein rhaglen yn hyrwyddo artistiaid heddiw ac yn buddsoddi yn artistiaid yfory. Rydyn ni’n gweithio gydag ymarferwyr ar bob cam o’u gyrfa, yn cefnogi ac yn ysgogi cyfleoedd ar gyfer artistiaid newydd cyffrous, ynghyd â hyrwyddo gwaith y rhai sefydledig.