Skip to content

Ysgolion

Fe wnaethon ni’n siŵr bod yr alwad yma’n cyrraedd pob ysgol yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, a Merthyr Tudful.

Mae’r holl ysgolion a gymerodd ran wedi’u nodi isod. Cliciwch ar eicon yr ysgol i weld y gwaith celf y cyflwynon nhw.